Информация за професионалния шофьор

Документи за професионален шофьор

Необходимите документи за правоспособност за професионалните шофьори, които са български граждани и шофират на територията на България и ЕС са:


Межународен шофьор на автобус

Ако сте международен шофьор на автобус и се предполага, че изобщо няма шофирате на територията на България, тогава не ви е необходимо валидно свидетелство за психологическа годност (Психотест). Това е така, защото Психотест се изисква само за български граждани и само ако те шофират на територията на България.


Международен шофьор на камион

Ако сте международен шофьор на камион и се предполага, че въобще няма да шофирате на територията на България, тогава за вас не е необходимо да имате валидно свидетелство за психологическа годност (Психотест). Това е така, защото Психотест се изисква само за български граждани и само ако те шофират на територията на България.