Годишен Технически Преглед

При нас е
най-изгодно!
Само ни се обади!

gtp_7
gtp_7

Годишен Технически Преглед (ГТП)  за всички видове МПС е известен още и като КТП (Контролен Технически Преглед) се провежда за всички регистрирани МПС, както и теглените от тях ремаркета и полуремаркета, които по закон подлежат на задължителен и регулярен технически преглед с цел проверката на тяхната техническа изправност. Условията, по които се осъществява ГТП са описани в наредба Н-32 на Министъра на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията, което е съгласувано с министъра на МВР.

Периодичността на провеждане на ГТП се определя според вида на пътното превозно средство, както следва:

  1. Леки Автомобили – подлежат на технически преглед за първи път на третата година от първоначалната им регистрация, за втори път на петата година от регистрацията им, а след това на всяка година;
  2. Автобусите и таксиметровите автомобили –  подлежат на технически преглед на всеки 6 месеца;
  3. Товарните автомобили, специалните автомобили, както и ремаркета и полуремаркета с допустимо максимално тегло над 750кг – подлежат на технически преглед всяка година, а след достигане на 10-тата година от тяхната регистрация подлежат на технически преглед всяка година;
  4. Ремаркетата с допустимо максимално тегло до 750 кг – подлежат на ГТП на всеки 2 години.

Необходими документи за ГТП

  • Свидетелство за регистрация на МПС – голям и малък талон в оригинал (може и копие на големия талон с ясен и четлив текст);
  • Документ, за платен пътен данък;
  • Застраховка „Гражданска Отговорност“
  • Документ за самоличност на водача, представ;ляващ МПС по време на прегледа.

гр. София, кв. Военна Рампа, ул. Пробуда №14