Видове шофьорски курсове

Курсове за всички видове категории шофьори

 • Кандидат шофьори кат. A
 • Кандидат шофьори кат. B
 • Кандидат шофьори кат. C
 • Кандидат шофьори кат. C1
 • Кандидат шофьори кат. CE
 • Кандидат шофьори кат. D
 • Кандидат шофьори кат. D1
 • Кандидат шофьори кат. DE

Изисквания и документи за започване на шофьорски курс:

Кандидат шофьори кат. A:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 23 години и 9 месеца или 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2“ от не по – малко от две години.
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. B:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. BE:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „B“;

Кандидат шофьори кат. C1:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „B“;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване

Кандидат шофьори кат. C:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „B“;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. C1E:

 • Свидетелство за управление на МПС категория „C1“ от не по – малко от една година;
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „B“;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. CE:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. D1:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. D1:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. D:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 23 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат.DE:

 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 24 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „D“ от не по – малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
 • Медицинско свидетелство