Психотест

При нас е
най-изгодно!
Само ни се обади!

social_1
social_1

Психотест е необходимо да се издържи от

 • всеки шофьор на МПС за превоз на товари над 3,5 тона;
 • всеки шофьор на МПС за превоз на пътници (над 7 души)
 • всеки шофьор, осъществяващ таксиметров превоз (такси)

Изследването проверява надеждността на кандидата и неговите физически и психологически качества по отношение на годността за шофиране на МПС от категория “C”, “C1”, “CE”, “D”, “D1”, DE” или такси. Същността на теста е да изгради прогноза за предполагаемата психологическата годност на шофьора за следващите 3 години, като срока на валидност на удостоверението е валидно за същия период (3 години).

Изключение правят шофьорите над 65 годишна възраст, които са задължени да се явяват на психологическото изследване вяка година и чийто срок на валидност на психотеста е също 1 година.

Видовете сценарии, в които е необходимо водач на МПС да се яви и да издържи успешно Психотест са както следва:

 • За всички водачи, на които им предстои да се явят на шофьорски курс за някоя от следните категории “C”, “C1”, “CE”, “D”, “D1”, “Ттм“ (Психотеста е необходимо да се проведе преди шофьора да се запише на шофьорския курс за съответната категория).
 • За всички водачи на таксиметрови автомобили (психо за такси).
 • За всички професионални водачи на автомобили за превоз на пътници (над 7) и/или товари (над 3,5 тона).
 • За връщане на правоспособност след отнемане на шофьорска книжка поради отнети контролни точки (чл.157, ал.4 от ЗДвП).
 • За връщане на правоспособност на шофьори с отнета шофьорска книжка за консумация на алкохол или наркотични вещества съгласно чл. 171, т.1, буква А от Закона за Движение по Пътищата (ЗдвП).
 • За връщане на правоспособност на шофьори с отнета шофьорска книжка за консумация на алкохол или наркотични вещества съгласно чл.174, ал.2 от Закона за Движение по Пътищата (ЗдвП).
 • За връщане на правоспособност на шофьори с отнета шофьорска книжка съгласно чл.343 от Наказателния Кодекс (НК).
 • За шофьори притежаващи чуждестранно свидетелство за правоуправление на МПС, които искат да го заменят с българско (отнася се както за чужденци пребиваващи дългосрочно в България, така и за български граждани с чуждестранно свидетелство).

Регламент за поредно явяване на психотест

При неуспешно издържане на Изследване Психотест всеки водач на МПС има право на максимум 3 явявания на Изследване за Психологическа Годност (Психотест) за период от 12 последователни месеца. Това е необходимо само в случай на отрицатело заключение от първото изследване, като второто явяване в рамките на до 6 месеца се провежда в същата лабооратория, в която е удостоверено отрицателното заключение, а ако периода е над 6 месеца, то водачът има право на избор и на различна психологическа лаборатория за второто си изследване. При отрицателен резултат и от второто изследване водачът има правото да се яви на трето изследване за психологическа годност с цел да получи експертно мнение и от страна на служеителите на Изпълнителна Агенция Държавна Администрация (ДАИ).

При отрицателен резултат и от третото изследване водачът има право да се яви на психотест в психолаборатория по негов избор, като това изследване може да бъде проведено най-малко след 1 календарна година след датата на явяването на първото неуспешно изследване.

Какво ми е необходимо за да мога да се запиша на Психотест?

За записване на психотест задължително са необходими следните документи

 • Валидна българска лична карта, която да представите за проверка на самоличността ви преди началото на изследването;
 • Валидно сбългарско видетелство за управление на МПС, заедно с контролния син талон за български граждани притежаващи българска шофьорска книжка
 • Изключение: За водачите нямащи чуждо свидетелство за управление е необходимо да се представи Валидно чуждестранно свидетелство за управление на МПС, заедно с български документ, удостоверяващ постоянно пребиваване в България (паспорт или лична карта с постоянен адрес).
 • Изключение: За водачите, които  са с отнета книжка: Документ с мокър печат за изтърпяно наказание от КАТ и/или копие от документа за отнемане на свидетелството за правоуправление заедно със съдебното  решение от съда (пак с мокър печат).

Описание – какво трябва да има един шофьор на камион или автобус (МПС за превоз на товари над 3,5 тона или МПС за превоз на над 7 пътника)

 • Валидна лична карта.
 • Валидна шофьорска книжка.
 • Карта за квалификация на водача, която се издава на база на успешно преминат курс за квалификация и издадено удостоверение за Професионална Компетентност.
 • Удостоверение за Психологоческа Годност (Психотест).
 • Удостоверение за техническа годност на машината (МПС).
 • Валиден пътен лист оказващ курса и превозваните товари и или хора.