Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача или съкратено „карта на водача“ е документ, който е необходим за осъществяване на транспортна дейност за превоз на товари за автомобили с общо тегло над 3,5 тона, а също и за автомобили, които превозват пътници над 8 човека.

Картата за квалификация е пластмасова идентификационна карта, подобна на шофьорската книжка и е документ , който се издава от Държавна Автомобилна Инспекция (ДАИ) със срок на валидност от 5 години, като за издаването на картата е необходимо да се премине курс за Професионална Компетентност.

Курсът за професионална компетентност се осъществява с предварително записване на телефон 0888 001 006.

Подаването на документите за издаване на карта за квалификация на водача се осъществява в ДАИ по местоживеене или в централното управление на ДАИ лично от водача (шофьора), на чието име се издава картата, а получаването може да бъде и от трето лице (роднина, приятел или колега), като за целта се изготвя изрично нотариално пълномощно, в което трябва да се упомене, че пълномощникът (роднина, приятел или колега ) има право да представлява упълномощаващият (шофьорът) пред ДАИ, като също се упомене, че има и правото да получи от името на шофьора картата за квалификация на водача и картата на водача (дигиталната карта, която е с чип).

Когато се подават документи за издаване на карта за квалификация на водача е необходимо да се знае, че само срокът за издаване на пластиката от страна на ДАИ е 20 (двадесет) работни дни, което е важно да се съобрази при кандидатстване за работа или поемане на ангажимент от страна на шофьора.

Карта за квалификация на водача се издава за да легитимира правоспособността на водача за съответната категория, за която е правоспособен водача. Причината картата за квалификация да се издава периодично на всеки 5 (пет) години се дължи на непрекъснатата промяна на регламентите за превозване на товари и хора. Това значи, че за шофирането на камион (над 3,5 тона) и автобус (над 8 души пътници) е необходимо да притежавате карта за квалификация на водача за съответната категория, за което водача е правоспособен.

Важно да се знае: Трябва да се прави разлика между „карта за квалификация на водача“ и „карта на водача“, защото това са два различни документа, които се издават от страна на ДАИ.

Картата на водача, позната в разговорния език като „дигитална карта“ се използва за легитимиране на водача при  шофиране с дигитален тахограф и служи за контролиране на скорост, локация и време за управление на транспортното средство.

За нея е важно да се знае, че за подновяването ѝ е важно да се вземе предвид датата на изтичане, защото от 00:00 часа на следващия ден става невалидна, което може сериозно да възпрепятства шофирането на автобус или камион ако шофьора е на път и не е съобразил срока на изтичане на дигиталната карта (картата на водача).

Необходими документи за подаване на карта за квалификация на водача:

  1. Валидна шофьорска книжка
  2. Валидна лична карта
  3. Снимка паспортен формат
  4. Валидно удостоверение за преминат курс „Професионална Компетентност

Необходими документи за подаване на карта на водача (дигитална карта):

  1. Валидна шофьорска книжка
  2. Валидна лична карта
  3. Снимка паспортен формат

Важно да се знае: И в картата за квалификация на водача и в картата на водача (дигиталната карта) се вписва номерът на шофьорската книжка на водача. При смяна на шофьорската книжка е необходимо да се подменят и картата за квалификация и дигиталната карта.

Наш съвет: Сменете шофьорската си книжка в КАТ преди да подадете документите за издаване на карта за квалификация на водача и карта на водача в ДАИ. По този начин валидността на шофьорската ви книжка ще съвпадне със срока на валидност на картата за квалификация и картата на водача (дигиталната карта).

Задължително: Обадете ни се минимум месец и половина преди крайния срок, в който искате да сте готови с правоспособността си за професионален шофьор за да се запишете за курс за Професионална Компетентност.