Карта за квалификация на водача

При нас е
най-изгодно!
Само ни се обади!

ACTROS-2020 copy
ACTROS-2020 copy

Правоспособността на професионалните водачи на МПС с категории “C”, “C1”, “CE”, “D”, “D1”, “DE”

се определя от директива №2003/59 на Европейския Съюз, която регламентира начина, по който се осъществяват превози на товари и превози на хора, като в това число влизат както обществени превози, така и превози за собствена сметка.

Карта за Квалификация на Водача е необходима за всеки правоспособен водач на МПС, който притежава някоя или повече от категориите “C”, “C1”, “CE”, “D”, “D1”и/или “DE” и има намерение да упражнява правото си на водач и да шофира МПС за превоз на превозни средства превозващи над 7 тона (за превоз на товари) и над 7 пътника (за превоз на пътници).

За придобиване на „Карта за Квалификация на Водача“ е необходимо водачът най-напред да премине курс за обучение по професионална компетентност и да придобие „Удостоверение за Професионална Компетентност“.

Необходимите документи за записване на водача за курс по Професионална Компетентност са:

  • Валидна Шофьорска книжка
  • Лична Карта от Република България
карта на водача

Каква професионална компетентност ми е необходима?

Ако сте водач, придобили основна категория за превоз на Пътници (D1) след 10.09.2008г. Ви е необходима „Начална Квалификация“ (Начално обучение).

Ако сте водач, придобил основна категория за превоз на Товари (C1) след 10.09.2009г. Ви е необходима „Начална Квалификация“ (Начално обучение).

Ако сте водач, придобил основна категория за превоз на Пътници (D1) преди 10.09.2008г. Ви е необходима „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация).

Ако сте водач, придобил основна категория за превоз на Товари (C1) преди 10.09.2009г. Ви е необходима „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация).

Ако сте водач, който вече може да удостовери с изтичаща или изтекла „Карта за Квалификация на Водача“, че вече сте преминал през Начално Обучение Ви е необходима „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация).

 

Може да научите повече за какво ви е необходимо, за да станете професионален шофьор и придобиване на карта за квалификация на водача ТУК.

За директно за запазване на час за обучение обадете се на: 0888 001 006

Карта за квалификация на водача или съкратено „карта на водача“ е документ, който е необходим за осъществяване на транспортна дейност за превоз на товари за автомобили с общо тегло над 3,5 тона, а също и за автомобили, които превозват пътници над 8 човека.

Картата за квалификация е пластмасова идентификационна карта, подобна на шофьорската книжка и е документ , който се издава от Държавна Автомобилна Инспекция (ДАИ) със срок на валидност от 5 години, като за издаването на картата е необходимо да се премине курс за Професионална Компетентност.

Курсът за професионална компетентност се осъществява с предварително записване на телефон 0888 001 006.

Подаването на документите за издаване на карта за квалификация на водача се осъществява в ДАИ по местоживеене или в централното управление на ДАИ лично от водача (шофьора), на чието име се издава картата, а получаването може да бъде и от трето лице (роднина, приятел или колега), като за целта се изготвя изрично нотариално пълномощно, в което трябва да се упомене, че пълномощникът (роднина, приятел или колега ) има право да представлява упълномощаващият (шофьорът) пред ДАИ, като също се упомене, че има и правото да получи от името на шофьора картата за квалификация на водача и картата на водача (дигиталната карта, която е с чип).

Когато се подават документи за издаване на карта за квалификация на водача е необходимо да се знае, че само срокът за издаване на пластиката от страна на ДАИ е 20 (двадесет) работни дни, което е важно да се съобрази при кандидатстване за работа или поемане на ангажимент от страна на шофьора.

Карта за квалификация на водача се издава за да легитимира правоспособността на водача за съответната категория, за която е правоспособен водача. Причината картата за квалификация да се издава периодично на всеки 5 (пет) години се дължи на непрекъснатата промяна на регламентите за превозване на товари и хора. Това значи, че за шофирането на камион (над 3,5 тона) и автобус (над 8 души пътници) е необходимо да притежавате карта за квалификация на водача за съответната категория, за което водача е правоспособен.

Важно да се знае: Трябва да се прави разлика между „карта за квалификация на водача“ и „карта на водача“, защото това са два различни документа, които се издават от страна на ДАИ.

Картата на водача, позната в разговорния език като „дигитална карта“ се използва за легитимиране на водача при  шофиране с дигитален тахограф и служи за контролиране на скорост, локация и време за управление на транспортното средство.

За нея е важно да се знае, че за подновяването ѝ е важно да се вземе предвид датата на изтичане, защото от 00:00 часа на следващия ден става невалидна, което може сериозно да възпрепятства шофирането на автобус или камион ако шофьора е на път и не е съобразил срока на изтичане на дигиталната карта (картата на водача).

Необходими документи за подаване на карта за квалификация на водача:

  1. Валидна шофьорска книжка
  2. Валидна лична карта
  3. Снимка паспортен формат
  4. Валидно удостоверение за преминат курс „Професионална Компетентност

Необходими документи за подаване на карта на водача (дигитална карта):

  1. Валидна шофьорска книжка
  2. Валидна лична карта
  3. Снимка паспортен формат

Важно да се знае: И в картата за квалификация на водача и в картата на водача (дигиталната карта) се вписва номерът на шофьорската книжка на водача. При смяна на шофьорската книжка е необходимо да се подменят и картата за квалификация и дигиталната карта.

Наш съвет: Сменете шофьорската си книжка в КАТ преди да подадете документите за издаване на карта за квалификация на водача и карта на водача в ДАИ. По този начин валидността на шофьорската ви книжка ще съвпадне със срока на валидност на картата за квалификация и картата на водача (дигиталната карта).

Задължително: Обадете ни се минимум месец и половина преди крайния срок, в който искате да сте готови с правоспособността си за професионален шофьор за да се запишете за курс за Професионална Компетентност.