Видове курсове за „Професионална Компетентност“

Курсовете са в зависимост от датата на придобиване на начална правоспособност – категория  “C1” за превоз на товари или категория “D1” за превоз на пътници и могат да бъдат „Начална Квалификация“ или „Периодична Квалификация“

Курс за „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация) на водачи се отнася за:

Водачи, придобили основна категория за превоз на Пътници (D1) преди 10.09.2008г.

Водачи, придобили основна категория за превоз на Товари (C1) преди 10.09.2009г.

…както и всички водачи, които вече са преминали през курс за квалификация на водача и могат да докажат това с „карта за квалификация на водача“.

Курс за „Начална Квалификация“ (Начално обучение) на водачи се отнася само за:

Водачи, придобили основна категория за превоз на Пътници (D1) след 10.09.2008г.

Водачи, придобили основна категория за превоз на Товари (C1) след 10.09.2009г.