Каква професионална компетентност ми е необходима?

Ако сте водач, придобили основна категория за превоз на Пътници (D1) след 10.09.2008г. Ви е необходима „Начална Квалификация“ (Начално обучение).

Ако сте водач, придобил основна категория за превоз на Товари (C1) след 10.09.2009г. Ви е необходима „Начална Квалификация“ (Начално обучение).

Ако сте водач, придобил основна категория за превоз на Пътници (D1) преди 10.09.2008г. Ви е необходима „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация).

Ако сте водач, придобил основна категория за превоз на Товари (C1) преди 10.09.2009г. Ви е необходима „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация).

Ако сте водач, който вече може да удостовери с изтичаща или изтекла „Карта за Квалификация на Водача“, че вече сте преминал през Начално Обучение Ви е необходима „Периодична Квалификация“ (Периодична квалификация).