Kурсове за превоз на опасни товари (ADR)

При нас е
най-изгодно!
Само ни се обади!

ADR
ADR

Обучението за курсовете за превозване на Опасни товари се провежда само на теория, като за издаване на удостоверение за превоз на оппасни товари е необходимо да се положи изпит пред ДАИ удостоверяващ придобитите практически и теоретични знания.

Видовере курсове за ADR са:

Основен курс за превоз на опасни товари (парфюми, бои, дезинфекционни препарати, киселини, кюспе, амониева и нитратна тор, битум (асфалтова фрикция), клинични отпадъци, газ и пропан бутан в бутилки;– 19 часа;

Превоз на опасни товари и вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.; – 13 учебни часа в допълнение към часовете от основния курс за опасни товари;

Превоз на опасни товари – вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари (динамит, тротил, фойерверки). – 8 учебни часа в допълнение към часовете от основния курс за опасни товари;

Превоз на радиоактивни материали – 8 учебни часа в допълнение към часовете от основния курс за опасни товари.

Необходими документи за явяване на курс за ADR:

  • Валидна шофьорска книжка с някоя от категориите “C”, “C1”, “CE”
  • Валиден талон за контролни точки
  • Валидна българска лична карта
  • 2 снимки паспортен формат
  • Завършено минимум основно образование