КУРС ЗА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

При нас е
най-изгодно!
Само ни се обади!

bager
bager

Продължителност на курса: 10 дни

Цена: Информация при записване

Изисквания за записване:

Наличие на шофьорска книжка категория „В“

Завършен минимум 10ти клас.

Необходими документи за записване за водач на пътностроителна техника:

 • Копие от шофьорска книжка категория „В“
 • Копие от лична карта
 • Копие от диплома за завършено средно или висше образование (или поне удостоверение на завършен 10 клас)
 • Снимки паспортен формат – 2 бр.
 • Медицинско свидетелство за работа от личен лекар или медицинско свидетелство от поликлиника (5 печата) със заключения от: Очен кабинет, УНГ кабинет, Терапевтичен кабинет,  Хирургичен кабинет, Неврологичен кабинет.

Курс за Пътностроителни Машини или курс за Пътностроителна Техника е обучителен квалификационен курс, който е необходим за придобиване на удостоверение за работа с пътностроителни машини. Курсът обхваща различните специфики на пътностроителната техника, както и особености в поддръжката и ремонта на пътностроителни машини с ДВГ.

Обучението се провежда на модули, които подпомагат придобиването на теоретични знания и практически опит. След преминаване на курсът ще можете да управлявате;

 • Багер
 • Фадрома
 • Грейдер
 • Скрепер
 • Булдозер
 • Валяк

Знанията и уменията, които се придобиват са както следва:

 • Управление на пътностроителни машини
 • Умения за проверка и диагностика на основните компоненти на пътностроителните машини
 • Умения за техническо обслужване и ремонт на основните елементи
 • Умения за отстраняване на основни технически неизправности