Професионална компетентност

Правоспособността на професионалните водачи на МПС с категории “C”, “C1”, “CE”, “D”, “D1”, “DE”

се определя от директива №2003/59 на Европейския Съюз, която регламентира начина, по който се осъществяват превози на товари и превози на хора, като в това число влизат както обществени превози, така и превози за собствена сметка.

Карта за Квалификация на Водача е необходима за всеки правоспособен водач на МПС, който притежава някоя или повече от категориите “C”, “C1”, “CE”, “D”, “D1”и/или “DE” и има намерение да упражнява правото си на водач и да шофира МПС за превоз на превозни средства превозващи над 7 тона (за превоз на товари) и над 7 пътника (за превоз на пътници).

За придобиване на „Карта за Квалификация на Водача“ е необходимо водачът най-напред да премине курс за обучение по професионална компетентност и да ппридобие „Удостоверение за Професионална Компетентност“.

Необходимите документи за записване на водача за курс по Професионална Компетентност са:

  • Валидна Шофьорска книжка
  • Лична Карта от Република България