Видове шофьорски курсове

Курсове за всички видове категории шофьори

  • Кандидат шофьори кат. A
  • Кандидат шофьори кат. B
  • Кандидат шофьори кат. C
  • Кандидат шофьори кат. C1
  • Кандидат шофьори кат. CE
  • Кандидат шофьори кат. D
  • Кандидат шофьори кат. D1
  • Кандидат шофьори кат. DE

Изисквания и документи за започване на шофьорски курс:

Кандидат шофьори кат. A:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 23 години и 9 месеца или 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2“ от не по – малко от две години.

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. B:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 17 години и 9 месеца;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. BE:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 18 години;

Свидетелство за управление на МПС категория „B“;

Кандидат шофьори кат. C1:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 18 години;

Свидетелство за управление на МПС категория „B“;

Успешно преминато психологическо изследване;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване

Кандидат шофьори кат. C:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 20 години и 9 месеца;

Свидетелство за управление на МПС категория „B“;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. C1E:

Свидетелство за управление на МПС категория „C1“ от не по – малко от една година;

Завършено минимум основно образование;

Навършени 18 години;

Свидетелство за управление на МПС категория „B“;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. CE:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 21 години;

Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от една година;

Успешно преминато психологическо изследване;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. D1:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 20 години и 9 месеца;

Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от две години;

Успешно преминато психологическо изследване;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. D1:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 20 години и 9 месеца;

Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от две години;

Успешно преминато психологическо изследване;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат. D:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 23 години и 9 месеца;

Свидетелство за управление на МПС категория „C“ от не по – малко от две години;

Успешно преминато психологическо изследване;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство

Кандидат шофьори кат.DE:

Завършено минимум основно образование;

Навършени 24 години;

Свидетелство за управление на МПС категория „D“ от не по – малко от една година;

Успешно преминато психологическо изследване;

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)

1 брой снимка (паспортен формат)

Копие на шофьорска книжка

Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Медицинско свидетелство