Какво представлява обучението за Професионална Компетентност?

Обучението за професионална компетентност е теоретично и практическо, като продължителността на курса е в зависимост от датата на придобиване на начална правоспособност. Успешното завършване на курса „Професионална Компетентност“ се удостоверява чрез „Удостоверение за Професионална Компетентност“, което може да бъде за превоз на пътници или за превоз на товари. За водачите, които имат желание да имат удостоверение за управление на МПС за превоз на пътници (над 7 души), така и превоз на товари (над 3,5 тона) е необходимо да преминат и през двата курса с цел придобиване на необходимата кквалификация.