Годишен технически преглед

Годишен Технически Преглед (ГТП) се провежда за всички регистрирани МПС, както и теглените от тях ремаркета и полуремаркета, които по закон подлежат на задължителен и регулярен технически преглед с цел проверката на тяхната техническа изправност. Условият, по които се осъществява ГТП са описани в наредба Н-32 на Министъра на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията, което е съгласувано с министъра на МВР.
Периодичността на провеждане на ГТП се определя според вида на пътното превозно средство, както следва:
1) Леки Автомобили – подлежат на технически преглед за първи път на третата година от първоначалната им регистрация, за втори път на петата година от регистрацията им, а след това на всяка година;
2) Автобусите и таксиметровите автомобили – подлежат на технически преглед на всеки 6 месеца;
3) Товарните автомобили, специалните автомобили, както и ремаркета и полуремаркета с с допустимо максимално тегло над 750кг – подлежат на технически преглед всяка година, а след достигане на 10-тата година от тяхната регистрация подлежат на технически преглед всяка година;
4) Ремаркетата с допустимо максимално тегло до 750 кг – подлежат на ГТП на всеки 2 години.

Необходими документи за ГТП
• Свидетелство за регистрация на МПС – голям и малък талон в оригинал, като се пеиема и копие на големия талон, но само ако е ясен и четли текста;
• Документ, удостоверяващ, че пътния данък върху проверяваното МПС е платен;
• Застраховка „Гражданска Отговорност“
• Документ за самоличност на водача, представ;ляващ МПС по време на прегледа.